Vil sikre pasienters og helsepersonells interesser

I en ny forskrift om informasjon i helseregistre ønsker Helsedepartementet å sikre at både helsepersonell får rask tilgang og at pasienter skal føle seg trygge med tanke på sensitive opplysninger.