Høyre: Skyver problemene foran seg

Høyre mener den reduserte oljepengebruken på det reviderte nasjonalbudsjettet ikke skyldes innstramninger fra regjeringen.