412 sexkjøpere bøtelagt

Siden loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester trådte i kraft for snart halvannet år siden, er 412 menn bøtelagt.