Mer sykdom på reisen

I 2009 fikk vi utbetalt erstatninger på 1,25 milliarder kroner fra reiseforsikring. Nesten halve beløpet gjaldt sykdom, og dette var også den kategorien som økte mest.