Flere enslige forsørgere får trygdeytelser

For første gang siden 1998 melder Nav om at antallet enslige forsørgere som får støtte fra folketrygden øker. Nav mener dette har sammenheng med utviklingen på arbeidsmarkedet.