- Oslo-politiet pynter på oppklaringstall

Politiet i Oslo har sendt ut et notat hvor juristene oppfordres til å føre opp flere tiltalepunkter i samme narkotikasak. Dermed kan oppklaringsprosenten økes kraftig.