Kraftig økning i erstatninger etter boligbranner

Erstatningsutbetalingene etter boligbranner endte i første halvår på 2,21 milliarder kroner, en økning på 27 prosent sammenlignet med i fjor.