Fortsatt fall innen flytrafikken på Sola

Innenrikstrafikken på Stavanger lufthavn, Sola, fortsetter å falle også i 2003.