Krav om likebehandling for vannscootere

Et forslag om forbudssoner for vannscootere møter heftige protester og krav om at vannscootere må likebehandles med fritidsbåter.