Yara-sjef varslet to ganger om mulig korrupsjon

Konserndirektør Tor Holba i Yara varslet to ganger om mulig korrupsjon i forbindelse med selskapets investeringer i Libya, men daværende konsernsjef Thorleif Enger slo ikke alarm.