Kosmo vil ha mer aktiv Kystvakt

Riksrevisjonen er ikke fornøyd med at Kystvakten nesten har halvert tilstedeværelsen til havs og stiller spørsmål om det gjennomføres nok inspeksjoner.