Aksjon for å utrydde poliovirus

Folkehelsa har satt i gang en aksjon for å kartlegge og senere utrydde poliovirus som ennå kan være oppbevart på laboratorier her i landet.