Lærte aldri matte - krever erstatning

En kvinne krever 2,4 millioner kroner i erstatning fra Salangen kommune fordi skolen hun gikk på aldri tok tak i hennes problemer med dyskalkuli eller tallblindhet.