Tre av fire fikk bedre liv

Av 513 pasienter som fikk fjernet amalgamfyllinger, sa 72 prosent at de hadde fått bedre livskvalitet.