Mistanke om skrapesyke i Telemark

Distriktsveterinæren i Vinje har sendt prøver til Veterinærinstituttet fordi han mistenker at en sau i en besetning i Vest-Telemark har fått skrapesyke.