Bompenger veltet byrådssamarbeidet i Bergen

Fremskrittspartiet går ut av byrådet i Bergen. Høyre og Kristelig Folkeparti fortsetter som et mindretallsbyråd.