Dropper gratis norskopplæring

Flere hundre millioner kroner er bevilget til å gi innvandrere «obligatorisk» norskopplæring. Men få møter opp.