Hvorfor skal 5.–7. trinn fortsatt holdes borte fra skolen? En «helhetlig tilnærming», er regjeringens forklaring

Det lå ingen eksplisitt faglig begrunnelse bak regjeringens beslutning om fortsatt å stenge skolene for 5.–7 trinn, og regjeringen tok beslutningen. Dette får konsekvenser, sier fagfolk.

En seksåring var eneste barn på fotballbanen på Møllergata skole i Oslo 9. april. Nå kommer snart elevene på 1.-4. trinn tilbake, men eldre elever må holde seg hjemme inntil videre.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Lene Skogstrøm
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 523 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Mandag etterlyste barneombud Inga Bejer Engh på NRK Dagsrevyen en faglig begrunnelse for hvorfor regjeringen ikke åpner skolene også for 5.–7. trinn.

En samstemt ekspertgruppe anbefalte at barnehagene og hele barnetrinnet åpnet samtidig, 20. april, mens regjeringen valgte å kun åpne barnehager 20.–27. april og bare 1.–4. trinn fra 27. april.

– Regjeringen har valgt å ikke lytte til, eller å ikke følge rådet. Da hadde jeg forventet å få en god faglig begrunnelse, sa Engh.

Tirsdag ettermiddag bekrefter hun at hun fortsatt ikke har mottatt noe slikt.

– Ekspertutvalget har advart mot å følge et føre var-prinsipp ved åpning av skolene. Når regjeringen nå likevel viser til at de følger et føre var-prinsipp, krever det en skikkelig og god begrunnelse fra regjeringens side. Det har vi ikke fått, sier hun til Aftenposten.

Inga Bejer Engh er barneombud i Norge.

– Når ikke regjeringen nå ønsket å følge ekspertgruppens eller Helsedirektoratets faglige råd om å åpne hele barnetrinnet, lurer jeg på hvilke andre aktører de har lagt avgjørende vekt på ved sin vurdering, sier Engh.

En ekspert ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norsk senter for barneforskning ved NTNU sier til Aftenposten at hjemmeundervisning gir enda større utfordringer for 5.–7. trinn enn for 1.–4. (Se lenger ned i artikkelen.)

Les også

Barnehageveileder skal etter planen være klar onsdag

Høie: – Vi har sett dette i en større sammenheng

På regjeringens og helsemyndighetenes pressekonferanse tirsdag ble statsråder og helsemyndigheter gjentatte ganger spurt om begrunnelsen for ikke å slippe til 5.–7. trinn på skolene igjen, men de kunne ikke peke på hvilke konkrete faglige vurderinger som støtter at det er hensiktsmessig å holde elever på 5.–7. trinn hjemme, mens yngre barn går på skolen.

Til tross for at justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) under den åpne delen av pressekonferansen forsikret at regjeringen hele tiden bygger på faglige råd, var det ut fra en «helhetlig tilnærming» at regjeringen hadde valgt som den gjorde.

Denne helheten handlet ifølge Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om å prøve seg frem, se hvordan det går med 1.–4. trinn, gi bedre tid til forberedelser, og at det spesielt ved skoler for 1.–7. trinn kan bli mange elever på én gang.

– Det skal føles trygt når elevene begynner igjen, sa Mæland.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie (begge H) under regjeringens pressekonferanse tirsdag, den første etter påske. Manglende åpning av skolen for 5.–7. trinn fikk stor oppmerksomhet.

– Vi har fulgt faglige råd, det var Helsedirektoratet som stengte skoler etter at flere kommuner hadde begynt å stenge skoler på egen hånd, sa Høie, men la til:

– Norge er styrt av politikere som har mulighet til å se ting i noe større sammenheng.

De to statsrådene sa også at det er lettere å legge til rette for hjemmeundervisning for 5.–7. trinn enn for de yngre barna.

Men om dette er det ulike meninger.

Jo eldre elev, dess mer kreves det av foreldrene

Aftenposten har spurt Marit Ursin, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU, om hvilke problemer det gir for 5.–7. trinn ikke å få gått på skole.

Hun sier at i tilfellene der foreldre ikke har tid, eller ikke selv har kunnskap til å hjelpe barn med hjemmeundervisning, kan dette medføre store problemer.

– Jo vanskeligere det faglige er, jo mer krever det av foreldrene. I så måte kan dette medføre større utfordringer med elever i 5.–7. enn 1.–4. trinn, sier Ursin.

– Hjemmeskole krever også mer av digital kunnskap om hvilke plattformer man jobber på og hvilke som brukes til innlevering. Til tross for at dagens elever er vant med dette fra før, har hjemmeskolen medført en full digitalisering og en rekke nye digitale kanaler og kommunikasjonsformer. Også på mellomtrinnet vil elevene, om de er hjemme, være til dels avhengige av foreldrene for å finne ut av dette, sier hun.

Ursin peker også på at det sosiale fungerer annerledes for 5.–7. trinn enn for eldre barn.

– Denne aldersgruppen har ikke samme kommunikasjonsform som ungdommer og er i mye større grad vant til å møtes ansikt til ansikt. Det er for eksempel 13-års aldersgrense for Snapchat og en rekke andre sosiale medier. Sosial interaksjon med jevnaldrende blir derfor sterkt redusert, sier hun.

– Alvorlig inngrep i barns rettigheter

– Det er viktig å være klart over at regjeringens opprinnelige vedtak om å stenge skoler var et alvorlig inngrep i barns rettigheter. Dette skal vi ikke ta lett på, sier barneombud Inga Bejer Engh.

– For noen barn er det helt avgjørende å være på skolen for å lære.

– Det gjelder barn som har det utrygt hjemme, og det gjelder barn som strever med læring. For alle barn er det viktig å være på skolen, dette er også en av de viktigste rettighetene ifølge barnekonvensjonen, sier hun.

Regjeringen hadde tirsdag ingen svar på når 5.-7.- trinn kan bli åpnet.

Les også

 1. Null rulling med russebussen: – Håper vi kan få ta igjen russetiden i juli

Publisert:

Korona-viruset

 1. Ønsker klarere råd om forkjølelse

 2. Elleve nye smittede på Nord-Jæren

 3. Måtte vente i timevis for lege­tilsyn til sønnen (13 måneder)

 4. Forfallet av norsk bered­skap i seg selv en krypende krise

 5. 15 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

 6. Kombinert vaksine mot influensa og covid under utvikling

 1. Korona-viruset
 2. Koronaviruset
 3. Webview
 4. Skole og utdanning
 5. Barn