SAS innfører setereservasjon på norskinnenriks

Første rutestrekning blir Trondheim-Oslo iløpet av juni, og setereservering blir innført på alle strekningerinnen november. Flyeselskapet håper innføringen av setereservasjonvil gjøre passasjerenes hverdag lettere.