Sykepleierstudentene hjelper kommunene

Sykepleierstudentene vurderer å trappe oppboikotten mot SiR. Samtidig opplever kommunene at det er lettere åfå fatt i sommervikarer til omsorgssektoren.