Viksveen-saken kan havne i Bergen

Spionsiktede Stein Viksveens begjæring om rettslig avhør havner sannsynligvis i Bergen byrett.