Stemningsskifte i NOPEF

Uformelle rundspørringer tyder på at flertallet av medlemmene i Norsk Olje— og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) vil stemme ja til den nye meklingsløsningen mellom LO og NHO.