Politiet styrker innsatsen mot familievold

Et pilotprosjekt ved Stovner og Horten politistasjon skal iverksettes i flere politidistrikt landet rundt i kampen mot familievold.