Vil skjerme hytteområde

I kveld skal Sandnes' politikere i Utvalg for byutvikling behandle meldingen om kraftlinjen LyseStavanger. I byplansjefens innstilling pekes det blant annet på: