Dansk okse født etter forbud mot fôring med kjøttbeinmel

Det er en utbredt oppfatning at kugalskap stammer fra bruk av kjøttbeinmel som fôr. I Norge og i EU-landene har det siden 1990 vært forbudt å bruke kjøttbeinmel fra drøvtyggere som fôr til drøvtyggere.