Sauegalskap neste?

En sau kan være angrepet av en hittil ukjent avart av kugalskap, like smittefarlig og dødelig.