Østlendinger mest skeptisk til oppdrettslaks

Folk fra Østlandet, og da særlig kvinner, er mest skeptisk til og mest feilinformert om oppdrettslaks, viser en fersk undersøkelse.