Skattelette- og avgiftslettelser i Høyres alternative budsjett

Skatte— og avgiftslettelser og sterkere satsing på noen få offentlige kjerneoppgaver, er hovedprinsippene i Høyres alternativ til statsbudsjett for neste år.