Får trygd uten å være syk

Samlagsskyting, klasse 2-5:1) Troms 390, 2) Opland 388, Lav utdannelse og dårlige utsikter til jobb er grunn god nok til å få uføretrygd. En rapport viser at mange uføretrygdede slett ikke er syke.