Vegvesenet vil drøfte Sola-veier

Statens vegvesen i Rogaland vil delta i fellesmøtet som pådriverselskapet Sola Terminalbygg AS vil holde om byggeforbudet på Stavanger lufthavn, Sola, og veiforholdene i Sola kommune, opplyser stabsleder Halvor Folgerø i Statens vegvesen, Rogaland.