Flest rikinger i Oslo

Blant storbyene i landet ligger Stavanger på andreplass bak Oslo når det gjelder befolkningens formue. I gjennomsnitt har hver innbygger en formue på 199.772 kroner, ifølge tall fra Creditinform.