Levde i sju år med «R minus»-status

Fra flere hold hevdes det at det er lovstridig å bestemme at en ikke skal forsøke å redde pasienter med dårlige prognoser.