Alle kommuner har råd til flyktningebarn

Kommunene har ikke lenger tunge økonomiske argumenter for å la være å ta imot enslige, mindreårige flyktningebarn.