Tursti ved Hålandsvatnet

1,4 kilometer av den nye turstien langs Hålandsvatnet i Randaberg er grovplanert. Til høsten skal hele stien være ferdig. Nå vil Stavanger planlegge fortsettelsen.