Nye millioner til barnehage og lærere

Budsjettavtalen innebærer at det settes av vel 200 millioner kroner mer enn opprinnelig planlagt til 2.600 flere barnehageplasser og mer fleksible opptak.