Ennå ingen skisse til løsning i journalistoppgjøret

Riksmeklingsmannen hadde ved 12-tiden tirsdag ennå ikke lagt fram noen skisse til løsning i meklingen mellom Norsk Journalistlag og Norske Avisers Landsforening.