Busch ber om tålmodighet

Alt gjøres for å oppklare barnedrapene, sierriksadvokaten Tor-Aksel Busch. Etterforskningen vil fortsette forfullt neste uke.