Lakselus og rømming svekker bærekraften

Lakselus og genetisk påvirkning fra rømt laks gjør oppdrettsnæringen mindre bærekraftig fra Rogaland til og med Troms, mener Havforskningsinstituttet.