NHO-foreninger vil ikke bøye seg for frontfaget

Selv om Fellesforbundet skulle vinne fram med pensjonskravene sine overfor Norsk Industri, vil NHO kunne motsette seg lignende avtaler i andre deler av privat næringsliv.