NVE varsler stigende vannstand i Mjøsa

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) frykter dårlig vær vil gi stigende vannstand i Mjøsa og påla fredag reduksjon av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma.