Søk i Stampa ga ingen svar

Politiet i Kristiansand avsluttet søket i vannet 2. stampe ved 17-tiden lørdag. Det er ikke blitt gjort funn som kan bidra til oppklare barnedrapene i Baneheia.