Tilbud om to tomter

Luftfartsverket tilbyrHovedredningssentralen for Sør-Norge og Rogaland radio toalternativ for byggetomt innenfor området til Stavanger lufthavn,Sola, opplyser regiondirektør Tor Helge Strand for Luftfartsverketi Rogaland, til Aftenbladet.