Femdobling av dopingbeslag

Tollvesenet i Rogaland beslagla i 1999 fem ganger så mange dopingtabletter som året før. Nesten alle beslagene er gjort i forbindelse med åpning av postsendinger.