Forbud mot kjøttbeinmel reduserer kornbruken

Fôrprodusentene trenger mindre korn i de nye fôrblandingene uten kjøttbeinmel. Soya som proteinkilde fortrenger kornet.