Oppretter klagenemnd i utlendingssaker

Fra nyttår skal alle klager i asylsaker og andre utlendingssaker behandles av en uavhengig klagenemnd. Målet er å styrke rettsvernet for utlendinger og tilliten til utlendingsforvaltningen.