27 prosent mener Bondevik gjør en god jobb

27 prosent av de spurte i en meningsmåling mener statsministerKjell Magne Bondevik (KrF) gjør en god jobb.