Skal beregne prisen på beinmelforbud

Staten og de to landbruksorganisasjonene er enige om å la en nøytral instans beregne hva det vil koste å følge opp EUs midlertidige forbud mot bruk av kjøttbeinmel i fôr til husdyr.