Rekordlavt utbytte for årets villreinjakt

Bare 7.631 dyr ble felt i årets villreinjakt. Kvoten var på i overkant av 21.000 dyr. Det gir en fellingsprosent på bare 36 prosent.