Bispemøtet avklarer ikke homofilisaken

Bispemøtet tar ikke initiativ til en læremessig avklaring av homofilisaken nå. På bispemøtet i Trondheim torsdag ble det vedtatt at biskopene først skal fullføre sitt arbeid med en samlivsetisk utredning.