Fagforeninger ønsker ny NSB-sjef velkommen

Lederne for Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund ønsker den nye NSB-sjefen Einar Enger velkommen og håper på et godt samarbeid.